เข้าสู่ระบบสำเร็จ ✔ ยินดีต้อนรับ 🙂
😥 ใส่ Username และ รหัสผ่าน
😥 ใส่ Username ! หากจำ Username ไม่ได้ สามารถใส่ อีเมลล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ แทนได้!
😥 ไม่มีข้อมูลนี้ในระบบ! ท่านสามารถใส่ อีเมลล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ แทนได้!
😥 ใส่รหัสผ่าน ด้วยนะคะ!
😥 รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ! ท่านสามารถ กดที่ปุ่มลืมรหัสผ่าน เพื่อดำเนินการต่อไป...
😥 กรอกข้อมูลให้ครบ ก่อนกด ตกลงนะคะ!
😥 Username นี้มีผู้ใช้แล้ว! กรุณาใช้ชื่ออื่น หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางร้านศิริมงคลการพิมพ์ โทร. 042-209051
😥 อีเมลล์ไม่ถูกต้อง ! ตรวจสอบรูปแบบอีเมลล์เช่น abc@hotmail.com , abc@gmail.com
😥 เบอร์โทรศัพท์ นี้มีผู้ใช้แล้ว!
😥 Email นี้มีผู้ใช้แล้ว!
😥 รหัสผ่าน 2 ครั้ง ไม่เหมือนกัน ! กรุณากรอกใหม่
😥 เกิดข้อผิดพลาดจากการเชื่อมต่อ ! โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน
ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ✔ กรุณากด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อเข้าระบบ
😥 Username นี้มีผู้ใช้แล้ว! กรุณาใช้ชื่ออื่น
😥 เบอร์โทรศัพท์ นี้มีผู้ใช้แล้ว!
😥 Email นี้มีผู้ใช้แล้ว!
บันทึกข้อมูลเรียบร้อย ✔
😥 กรอกข้อมูลให้ครบ ก่อนกด ตกลงนะคะ!
😥 รหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง!
😥 ขออภัย คุณใส่รหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง ไม่เหมือนกัน !
รหัสผ่านแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ✔ กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่
😥 กรุณาระบุ OTP ! เข้าไปดู OTP ที่อีเมลล์ของท่าน
😥 OTP ไม่ถูกต้อง ! เข้าไปดูที่อีเมลล์ของท่านใหม่
😥 ระบุรหัสผ่านใหม่ ทั้ง 2 ครั้ง !
😥 รหัสผ่าน 2 ครั้งไม่เหมือนกัน !
😥 OTP หมดอายุแล้ว กรุณาดำเนินการใหม่อีกครั้ง ( OTP มีอายุ 3 นาที ) !
สร้างรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว ✔ กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่
😥 กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์ ! ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น!
😥 ไม่มีเบอร์โทรศัพท์นี้ในระบบ
OTP ส่งไปที่ SMS แล้ว ✔
😥 กรุณาระบุ อีเมลล์ ! ต้องเป็นอีเมลล์ ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น!
😥 ไม่มีอีเมลล์นี้ในระบบ
OTP ส่งไปแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมลล์ ✔
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ✔
แก้ไขรายการเรียบร้อยแล้ว ✔
ลบรายการเรียบร้อยแล้ว ✔
😥 ระบุจำนวนสินค้าด้วยค่ะ
😥 ระบุราคาสินค้าด้วยค่ะ
บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว ✔
😥 ระบุรายละเอียดด้วยนะคะ
😥 ระบุจำนวนเงินด้วยนะคะ